Przedmiot działalności i kompetencje

 

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1. zwalczanie:

 • a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
 • b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej „zoonozami”, lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;

2. monitorowanie zakażeń zwierząt;

3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;

4. przeprowadzanie:

 • a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;

5. sprawowanie nadzoru nad:

 • a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
 • d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 • e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
 • f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
 • g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
 • i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;

7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.

 
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 maj 2022 08:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 08:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 08:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 08:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 10:12 Administrator techniczny
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 10:25 Administrator techniczny
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 10:25 Administrator techniczny
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 10:26 Administrator techniczny
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 10:39 Administrator techniczny
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 10:51 Administrator techniczny
Artykuł został zmieniony. środa, 18 maj 2022 10:52 Administrator techniczny
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 13:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 13:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 13:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 13:05 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 luty 2023 13:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 luty 2023 10:59 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 28 czerwiec 2023 08:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 28 czerwiec 2023 08:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 wrzesień 2023 21:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 wrzesień 2023 21:12 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 wrzesień 2023 21:13 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 06:56 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 06:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 10:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 10:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 wrzesień 2023 10:07 Administrator