Dostępność

Deklaracja dostępności 21.09.2020 r.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Powiatowego lekarza Weterynarii w Mogilnie,

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Informacja o dostępności architektonicznej