Ubój z konieczności

Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna

Oświadczenie lekarsko-weterynaryjne

Oświadczenie przedsiębiorcy (hodowcy)

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią -woj. kujawsko-pomorskie

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia został zamieszczony „Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004”