Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie ogłasza nabór na stanowisko urzędowego Lekarza Weterynarii wyznaczonego do czynności urzędowych na terenie powiatu mogileńskiego.

Okres obowiązywania wyznaczenia: 1 stycznia 2024 r. — 31 grudnia 2024 r.,

Więcej w pliku do pobrania -> Ogłoszenie o naborze

  Załącznik nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

 

Szkolenie w online dniu 7 grudnia 2023 r.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie:

Uboju z konieczności.

Pozyskania mięsa na użytek własny.

Rzeźni rolniczych.


Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej.

Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały.

Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja.

Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny".

Ulotka do pobrania

 

 plakat szkolenie 2023 7 12 723x1024

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

 

logo weterynaria

W związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizująceryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków dogospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków;

2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

 

wytyczne – analiza ryzyka

wytyczne – materiały wzbogacające