Aktualności

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko — Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie „Prowadzenia przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)”

Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich planujących rozpoczęcie działalności MLO.

Prelegentem będzie lek. wet. Małgorzata Basińska.

Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie.

Link do rejestracji: 

https://kpodr.clickmeeting.com/prowadzenie-przetworstwa-w-ramach-dzialalnosci-mlo/register

 

Praktyczne aspekty projektowania, wdrażania i utrzymania systemu HACCP w warunkach przetwórstwa rzemieślniczego

6 grudnia

https://sir.kpodr.pl/index.php/2023/11/14/praktyczne-aspekty-projektowania-wdrazania-i-utrzymania-systemu-haccp-w-warunkach-przetworstwa-rzemieslniczego-szkolenie/

Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego – konferencja

13 grudnia 

https://sir.kpodr.pl/index.php/2023/11/20/swiadome-i-bezpieczne-przetworstwo-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego-konferencja/

 

 image001

 

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie ogłasza nabór na stanowiska urzędowych pracowników pomocniczych wyznaczonych do czynności pomocniczych przy poskramianiu świń w ramach programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.

Okres obowiązywania wyznaczenia: 1 stycznia 2024 r. — 31 grudnia 2024 r.,

Więcej w pliku do pobrania -> Ogłoszenie o naborze na stanowiska urzędowych pracowników pomocniczych.

 Załącznik nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

 

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie ogłasza nabór na stanowisko urzędowego Lekarza Weterynarii wyznaczonego do czynności urzędowych na terenie powiatu mogileńskiego.

Okres obowiązywania wyznaczenia: 1 stycznia 2024 r. — 31 grudnia 2024 r.,

Więcej w pliku do pobrania -> Ogłoszenie o naborze

  Załącznik nr 1 do instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

 

Szkolenie w online dniu 7 grudnia 2023 r.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie:

Uboju z konieczności.

Pozyskania mięsa na użytek własny.

Rzeźni rolniczych.


Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej.

Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały.

Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja.

Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny".

Ulotka do pobrania

 

 plakat szkolenie 2023 7 12 723x1024