Aktualności

 

logo weterynaria

W związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizująceryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków dogospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków;

2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

 

wytyczne – analiza ryzyka

wytyczne – materiały wzbogacające

 

230417_MRiRW_Polska wies to przyszłość_plakat_A3_print

 

komunikat wścieklizna 2023

 

KONIE -materiał informacyjny 12 12.2022

Najczęściej zadawane pytania PZHK

Rejestracja wielbłądowatych

Zasady dot. koniowatych 03 01 2023